Przywróćmy pamięć
o powstańcach!

Sto lat temu powstania śląskie i akcja plebiscytowa miały wielu bohaterów.
Niektórzy z nich są dobrze znani, o innych zapomniano.
Dzisiaj chcemy poznać ich imiona, czyny, radości, niejednokrotnie dramaty…
Dlatego prosimy ich potomków o podzielenie się swoimi wspomnieniami i relacjami.

Z okazji 100. rocznicy wybuchu III zwycięskiego powstania śląskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Pokolenie, przy współpracy Muzeum Śląskiego w Katowicach, Fundacji Ślązacy.pl oraz Towarzystwa Poszukiwań Historycznych zainaugurowany został projekt badawczo-popularyzatorski 100/100. Jego cele to popularyzacja sylwetek bohaterów okresu powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku, a także pogłębienie wiedzy o tamtych wydarzeniach i zebranie materiałów dotyczących uczestników powstań śląskich i akcji plebiscytowej. Patronat honorowy nad projektem objęli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.
Partnerami projektu są: Fundacja PKO BP, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Węglokoks i Jastrzębska Spółka Węglowa SA.
Patroni medialni: to Gość Niedzielny, Radio eM, TVP Katowice i Dziennik Zachodni.

Organizator:

Współorganizatorzy:

Partnerzy projektu:

Patronat medialny: