Otwarcie wystawy 100/100

Otwarcie wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się 24 lutego 2022 r. Obok organizatorów wzięli w nim udział członkowie rodzin bohaterów wystawy.
Wystawa stanowi prezentację 15 najciekawszych sylwetek zgłoszonych przez rodziny w ramach projektu badawczo-popularyzatorskiego „100/100 – przywróćmy pamięć powstańcom”. Na trzydziestu planszach zaprezentowanych  zostało 15 biogramów opracowanych w oparciu o relacje rodzinne i dokumenty zgromadzone m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz innych placówkach archiwalnych i muzealnych. Wśród prezentowanych sylwetek są znani działacze plebiscytowi m.in. bliscy współpracownicy Wojciecha Korfantego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym dr Maksymilian Hanke, Leonard Kuntze czy dr Maksymilian Wilimowski. Wśród innych postaci warto wspomnieć Wilhelma Chroboka – jednego z nielicznych szeregowców odznaczonych Krzyżem Srebrnym V klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari czy też Stefanie Knapikówną – działaczkę Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, później sekretarkę Wojciecha Korfantego. Warto zwrócić uwagę na tragiczne losy byłych powstańców w okresie II wojny światowej. Wojciech Sapeta – powstaniec z Imielina zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, późniejsi policjanci Jan Powała i Piotr Urbańczyk zostali zamordowani przez Sowietów w 1940 r. w Twerze. Karol Frelich i Mikołaj Witczak jr. po II wojnie światowej byli prześladowani i więzieni przez władze komunistyczne.
Podczas otwarcia wystawy został także zaprezentowany 72 stronicowy katalog zawierający sylwetki bohaterów wystawy. Katalog jest dostępny bezpłatnie dla zwiedzających.