100/100


Z okazji 100. rocznicy wybuchu III zwycięskiego powstania śląskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Pokolenie, przy współpracy Muzeum Śląskiego w Katowicach, Fundacji Ślązacy.pl oraz Towarzystwa Poszukiwań Historycznych zainaugurowany został projekt badawczo-popularyzatorski 100/100. Jego cele to popularyzacja sylwetek bohaterów okresu powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku, a także pogłębienie wiedzy o tamtych wydarzeniach i zebranie materiałów dotyczących uczestników powstań śląskich i akcji plebiscytowej. Patronat honorowy nad projektem objęli Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów oraz Jakub Chełstowski marszałek Województwa Śląskiego.
Partnerami projektu są Fundacja PKO BP, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Węglokoks i Jastrzębska Spółka Węglowa SA.
Patroni medialni to Gość Niedzielny, Radio eM, TVP Katowice i Dziennik Zachodni.